Användarvillkor

1. INLEDNING

Dessa användarvillkor anger villkoren och förutsättningarna för din användning av Hundsnack Nyköping:s (”Hundsnack Nyköping”) webbplats och sociala medier som Hundsnack Nyköping
använder, t.ex. Facebook, Twitter och Instagram, (nedan gemensamt kallade ”Webbplatsen”) samt eventuella avtal som du sluter med Hundsnack Nyköping via Webbplatsen. Webbplatsen omfattar all information på denna webbsida och andra webbsidor tillhöriga Hundsnack Nyköping som Webbplatsen länkar till, såsom datafiler, skriven text, fotografier, videos, andra bilder och marknadsföringsmaterial. Hundsnack Nyköping har rätt att närhelst och efter eget gottfinnande göra ändringar i dessa villkor, utan att i förväg ge dig särskilt besked. När Hundsnack Nyköping ändrar i dessa villkor
kommer Hundsnack Nyköping att göra de nya villkoren tillgängliga på Webbplatsen. Genom att använda Webbplatsen accepterar du dessa användarvillkor. Om du inte accepterar dessa villkor ska du inte använda Webbplatsen.

2. INNEHÅLL M.M.
Hundsnack Nyköpings ambition är att innehållet och informationen på Webbplatsen ska vara aktuell och korrekt, dock kan det inte uteslutas att vissa felaktiga uppgifter kan förekomma på Webbplatsen. Hundsnack Nyköping friskriver sig därför från eventuella skriv- och tryckfel samt inaktuella uppgifter på Webbplatsen. För köp och försäljning av produkter i Hundsnack Nyköpings webbutik gäller, utöver dessa
användarvillkor, de allmänna villkor för försäljning som finns tillgängliga i webbutiken. Hundsnack Nyköpings produkter säljs också av återförsäljare som är fristående och oberoende från Hundsnack Nyköping. De rekommenderade priser som anges på Webbplatsen är just endast rekommenderade priser. Återförsäljarna sätter själva sina priser och har sina egna villkor. Hundsnack Nyköping kan därför inte påverka det faktiska priset som din närmaste återförsäljare erbjuder. Priser kan därför skilja sig mellan olika återförsäljare.

Återförsäljarna bestämmer själva sitt sortiment. Hundsnack Nyköping kan därför inte heller påverka eller garantera att de produkter som presenteras på Webbplatsen faktiskt finns hos din närmaste återförsäljare.

3. LÄNKAR
Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbsidor som inte tillhör Hundsnack Nyköping och inte står under Hundsnack Nyköpings kontroll. Hundsnack Nyköping kan inte ansvara för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbsidor, utan tillhandahåller länkarna för att underlätta för besökare på Webbplatsen att hitta mer information inom specifika områden. Dessa webbsidor har egna villkor och egna sekretesspolicyer. Webbplatsen har en katalog innehållande kontaktuppgifter till Hundsnack Nyköpings återförsäljare. Återförsäljarna är fristående och oberoende från Hundsnack Nyköping. Katalogen tillhandahålls som en service åt dig, så att du kan kunna kontakta en återförsäljare nära dig.

4. SEKRETESS OCH PERSONUPPGIFTER M.M.
Hundsnack Nyköping tar ansvar för alla personuppgifter, som t.ex. namn, adress och födelsedata, som du lämnar till Hundsnack Nyköping eller som Hundsnack Nyköping får del av t.ex. vid köp, registrering av inköpta produkter, lämnande av produktomdömen, när du deltar i tävlingar eller prenumererar på nyhetsbrev.

5. KLARNAS DATASKYDDSPOLICY
För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

6. COOKIES
Webbplatsen använder sig av ”cookies”. En cookie är en liten textfil som skickas från en webbsida och sedan lagras lokalt på besökarens dator eller mobila enhet. Du kan i din webbläsare själv välja en inställning som gör att du får ett meddelande innan en webbsida skickar en cookie till din dator. Du kan sedan välja att acceptera eller avvisa cookien. Du kan alltid radera cookies från Din webbläsare. Du kan också välja att inte ta emot några cookies överhuvudtaget. Om du väljer att inte acceptera några cookies så kan du fortfarande besöka Webbplatsen, men vissa funktioner på Webbplatsen kommer då inte att fungerar så som avsett. Hundsnack Nyköping använder aldrig cookies för att lagra personlig information om dig utan endast för att underlätta ditt besök på Webbplatsen eller för att kunna följa antalet besökare. Det finns två typer av cookies. Den ena typen, permanenta cookies, sparar en cookie under en längre tid på din dator och cookien har ett utgångsdatum. Hundsnack Nyköpings permanenta cookies lagras i 1 år. Den andra typen av cookies är s.k. sessionscookies och används under tiden Du besöker Webbplatsen. Sessionscookies raderas när Du stänger din webbläsare. Hundsnack Nyköping använder permanenta cookies för att bl.a. lagra information om vilket landsval du gör första gången du kommer till Webbplatsen. På så sätt slipper du välja land varje gång du besöker Webbplatsen och får dessutom priser presenterade i din lokala valuta. Cookien låter Hundsnack Nyköping också veta om du besökt Webbplatsen tidigare och vilka av Hundsnack Nyköpings sidor du varit inne på. Sessionscookies använder Hundsnack Nyköping för att förbättra Din upplevelse av Webbplatsen.

Hundsnack Nyköping använder tredjeparts cookies för att samla in statistik i analysverktyg, t.ex. Google Analytics, och för att kunna marknadsföra relevanta produkter. En speciell typ av cookie är en s.k. flash-cookie. I motsats till vanliga cookies, skapas och sparas flash-cookies inte av webbläsaren utan av programmet Adobe Flash Player. Dessa kan innehålla mer information än vanliga cookies och kan inte heller tas bort eller stoppas via webbläsaren, utan bara genom Adobes egna program. Du hittar mer information om denna typ av cookies på Adobes webbsida, www.adobe.com.

7. MATERIAL SOM DU LADDAR UPP ELLER SKICKAR TILL Hundsnack Nyköping PÅ ANNAT SÄTT
Genom att skicka material till Hundsnack Nyköping eller lämna material på Webbplatsen, t.ex. skriven text, fotografier, videos och andra bilder, lämnar du Hundsnack Nyköping en ickeexklusiv licens att själv eller genom annan obegränsat, samt i alla tekniker och medier samt alla former, använda materialet i hela världen. Du accepterar också att Hundsnack Nyköping får ändra och redigera materialet så att det går att använda på det sätt Hundsnack Nyköping anser lämpligt. Du kan när som helst återkalla denna licens genom att meddela Hundsnack Nyköping detta. När du återkallar licensen ska Hundsnack Nyköping sluta att använda
materialet så snart som möjligt dock senast inom sex månader. Hundsnack Nyköping är dock inte skyldigt att återkalla material som redan har distribuerats. Du får endast skicka material till Hundsnack Nyköping som du har rätt till. Genom att skicka materialet till Hundsnack Nyköping bekräftar du för Hundsnack Nyköping att du har rätt att lämna Hundsnack Nyköping licensen enligt stycket ovan, att Hundsnack Nyköping inte har något ansvar för materialet som du skickat samt att Du kommer att hålla Hundsnack Nyköping skadelöst och ersätta Hundsnack Nyköping för all skada Hundsnack Nyköping kan drabbas av på grund av Hundsnack Nyköpings användning av materialet, förutsatt att Hundsnack Nyköping använder materialet enligt licensen ovan.

8. VARUMÄRKEN, UPPHOVSRÄTT OCH ANDRA IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
De varumärken, produktbenämningar, andra kännetecken, mönster och domännamn som används på Webbplatsen tillhör Hundsnack Nyköping, oavsett om de är registrerade eller inte. Innehållet på Webbplatsen är upphovsrättsligt skyddat och tillhör Hundsnack Nyköping eller är licensierat av Hundsnack Nyköping. Du får inte ladda ner, spara ner eller använda material från Webbplatsen, såvida du inte erhållit Hundsnack Nyköpings skriftliga godkännande eller det framgår på Webbplatsen att materialet får laddas ner och användas på visst sätt.

9. ANSVAR
Hundsnack Nyköping ansvarar inte gentemot dig för någon som helst skada, med undantag för sådana fall där företagets ansvarsförsäkring täcker skadan och under förutsättning att försäkringsgivaren i förekommande fall godkänner att utbetalning sker och sådan utbetalning också sker. Hundsnack Nyköping ansvarar aldrig för indirekta skador, uteblivna intäkter eller andra följdskador av något slag.

10. FORCE MAJEURE
Under händelser av typ force majeure skjuts Hundsnack Nyköpings förpliktelser upp. Om den period då force majeure råder är längre än två månader äger såväl du som Hundsnack Nyköping rätt att häva det avtal som du ingått med Hundsnack Nyköping via Webbplatsen, utan att det i sådana fall finns någon skyldighet för Hundsnack Nyköping att betala skadestånd. Med force majeure avses alla omständigheter utanför Hundsnack Nyköpings kontroll bland annat strejker, sjukdom hos personalen, transportstörningar, brand, naturkatastrofer eller andra allvarliga naturhändelser, import/exportförbud, oavsett om detta förekommer hos företaget eller hos företagets leverantörer.

11. ÖVRIGA VILLKOR
Dessa villkor ska regleras av svensk materiell rätt.

12. BOLAGSINFORMATION
Hundsnack Nyköping är en verksamhetsdel inom Mediabiz AB

Postadress
Malmvägen 17
611 65 Nyköping, Sweden
Hemsida: https://www.hundsnack.se/
Telefon: +46 (0)700 557 960
E-post: madeleine@hundsnack.se

Organisationsnummer: 559231-7415
Momsregistreringsnummer: SE559231741501
B-Giro: 5427-0830
Innehar F-skattsedel